Rešenja za bolju komunikaciju

KRATAK PREGLED NAŠIH USLUGA

KORPORATIVNE/BREND/PRODUKTNE KOMUNIKACIJE

Razvijamo i sprovodimo strategije komunikacije, kreativno osmišljavamo sadržaj, jasno, targetirano i efikasno prenosimo poruke i relevantne priče ka eksternim i internim javnostima preko svih adekvatnih kanala komuniciranja.

ODNOSI SA MEDIJIMA

Dobro poznavanje medijske scene omogućava nam implementaciju strategije komunikacija i prenos željenih poruka na efikasan način. Kvalitetan sadržaj plasiran u adekvatne medije brzo naiđe na odjek. Kroz kreativnost i dobru saradnju sa medijima, gradimo konstruktivne odnose između kompanija/ brendova, medija, novinara i ciljanih javnosti.

UPRAVLJANJE DIGITALNIM KANALIMA KOMUNIKACIJE I DRUŠTVENIM MREŽAMA

Prenosimo vaš brend u digitalni svet na način koji je inspirativan, u skladu sa medijem i auditorijumom. U svetu direktne i dvosmerne komunikacije slušamo, šerujemo, uvezujemo se, osmišljavamo i stvaramo sadržaj o kompaniji, brendu, proizvodu ili usluzi koji će inspirisati i stvoriti dugoročne veze sa vašim ciljanim javnostima.

EVENT MENADŽMENT

Organizacija eventa predstavlja važan i sastavni deo integralnih komunikacija. Događajima na direktan i interesantan način prenosimo željene poruke ciljanim javnostima. Razumevajući specifične potrebe klijenta, razvijamo jedinstvene koncepte i organizujemo različite forme događaja u skladu sa postavljenim cijevima.

KRIZNA KOMUNIKACIJA

Upravljanjem komunikacijama u kriznim situacijama utičemo na sprečavanje ili ublažavanje štete, ukoliko je kriza već nastala. Zahvaljujući strateškom pristupu i velikom iskustvu uspešno vršimo procenu mogućih rizika, kreiramo akcioni plan i realizujemo kriznu komunikaciju sa ciljanim javnostima kako bi obezbedili najpovoljniji ishod.

PUBLIC AFFAIRS

Kroz strateški pristup savetujemo i realizujemo komunikaciju prema javnim institucijama, relevantnim stejkholderima, stranim i diplomatskim predstavništvima, pojedincima i lokalnim zajednicama. Proces podrazumeva mapiranje, uspostavljanje i održavanje veza sa određenim ciljnim grupama u svrhu olakšavanja donošenja odluka i realizaciju strateških planova klijenata.

GALERIJA

Aktuelnosti iz našeg rada prikazane fotografijama

TIMSKI RAD VODE ...

O NAMA

Pristop Beograd je deo Pristop Grupe, vodeće regionalne mreže agencija za upravljanje komunikacijama. Osnovan je 2000. godine kao prva agencija za konsalting u oblasti PR-a u Srbiji.

Pristop Beograd je tim profesionalaca. Volimo i verujemo u to što radimo, jer svojom predanošću i znanjem stvaramo dodatu vrednost i obezbeđujemo konkurentsku prednost za naše klijente, njihov brend ili korporaciju. Glavni kriterijumi uspešnosti kojima se rukovodimo su rezultati i efikasnost.

Ukoliko imate potrebu da izgradite ili unapredite način na koji predstavljate brend i kompaniju, ukoliko tražite pouzdanog partnera u upravljanju internim, eksternim, brend i produktnim komunikacijama, kontaktirajte nas, mi imamo rešenja za bolju komunikaciju!

PRISTOP GRUPA

Vodeća konsultantska i komunikaciona mreža agencija u regionu. Broji preko 300 vrhunski obrazovanih stručnjaka iz različitih oblasti poslovanja.

Pristop Grupu čine agencije koje već više od 20 godina uspešno pružaju usluge vodećim domaćim i globalnim kompanijama, državnim, nevladinim i međunarodnim organizacijama. Neke od njih su dobitnice velikog broja domaćih i internacionalnih nagrada i značajnih priznanja – kao što su: SOF agencija godine 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 godine; DCA najefikasnija agencija u digitalnom komuniciranju 2015; EFFIE Slovenija najefikasnija agencija godine 2012, 2014; EFFIE Worldwide 6. najefikasnija nezavisna agencija na svetu 2016...

STRATEŠKA TRŽIŠTA

Slovenija

Pristop, Ljubljana; Direktor: Primož Pusar  primoz.pusar @ pristop. si   www.pristop.si
Renderspace, Ljubljana; Direktor: Karmen Lužnik  karmen.luznik @ renderspace. si    www.renderspace.si
Pristop Media, Ljubljana; Direktor: Barbara Modic  barbara.modic @ pristopmedia. si   www.pristopmedia.si

Srbija

Pristop, Beograd; Direktor: Bojan Jelačin  bojan.jelacin @ pristop. rs    www.pristop.rs
Idea Plus Communications, Beograd; Direktor: Jozo Laurenčić   jozo.laurecic @ ideaplus.rs     www.ideaplus.rs

Bosna i Hercegovina

Pristop BH, Sarajevo, Direktor: Samir Korić  samir.koric @ pristop. ba    + 38733272030

Makedonija

Idea Plus Communications, Skopje, Direktor: Jozo Laurenčić   jozo.laurecic @ ideaplus.rs   www.ideaplus.com.mk

IZABRANI KLIJENTI

 grand kafadon-don-doogorenjeforeign-investors-council   nlb-bankaikeasemplradost-deciuniverzitet-u-ljubljani  ambasada-republike-slovenije-u-srbijitriglav-osiguranjeinternational-school-of-belgradegtc  amcgeneral-electric

 

KONTAKT

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 136 A/I, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 71 51 750
Email: office@pristop.rs