Rešenja za bolju komunikaciju

KRATAK PREGLED NAŠIH USLUGA

KORPORATIVNE/BREND/PRODUKTNE KOMUNIKACIJE

Razvijamo i sprovodimo strategije komunikacije, kreativno osmišljavamo sadržaj, jasno, targetirano i efikasno prenosimo poruke i relevantne priče ka eksternim i internim javnostima preko svih adekvatnih kanala komuniciranja.

ODNOSI SA MEDIJIMA

Dobro poznavanje medijske scene omogućava nam implementaciju strategije komunikacija i prenos željenih poruka na efikasan način. Kvalitetan sadržaj plasiran u adekvatne medije brzo naiđe na odjek. Kroz kreativnost i dobru saradnju sa medijima, gradimo konstruktivne odnose između kompanija/ brendova, medija, novinara i ciljanih javnosti.

UPRAVLJANJE DIGITALNIM KANALIMA KOMUNIKACIJE I DRUŠTVENIM MREŽAMA

Prenosimo vaš brend u digitalni svet na način koji je inspirativan, u skladu sa medijem i auditorijumom. U svetu direktne i dvosmerne komunikacije slušamo, šerujemo, uvezujemo se, osmišljavamo i stvaramo sadržaj o kompaniji, brendu, proizvodu ili usluzi koji će inspirisati i stvoriti dugoročne veze sa vašim ciljanim javnostima.

EVENT MENADŽMENT

Organizacija eventa predstavlja važan i sastavni deo integralnih komunikacija. Događajima na direktan i interesantan način prenosimo željene poruke ciljanim javnostima. Razumevajući specifične potrebe klijenta, razvijamo jedinstvene koncepte i organizujemo različite forme događaja u skladu sa postavljenim cijevima.

KRIZNA KOMUNIKACIJA

Upravljanjem komunikacijama u kriznim situacijama utičemo na sprečavanje ili ublažavanje štete, ukoliko je kriza već nastala. Zahvaljujući strateškom pristupu i velikom iskustvu uspešno vršimo procenu mogućih rizika, kreiramo akcioni plan i realizujemo kriznu komunikaciju sa ciljanim javnostima kako bi obezbedili najpovoljniji ishod.

PUBLIC AFFAIRS

Kroz strateški pristup savetujemo i realizujemo komunikaciju prema javnim institucijama, relevantnim stejkholderima, stranim i diplomatskim predstavništvima, pojedincima i lokalnim zajednicama. Proces podrazumeva mapiranje, uspostavljanje i održavanje veza sa određenim ciljnim grupama u svrhu olakšavanja donošenja odluka i realizaciju strateških planova klijenata.

GALERIJA

Aktuelnosti iz našeg rada prikazane fotografijama

TIM

Bojan Jelačin

Bojan Jelačin

Direktor

Vladimir Veljković

Vladimir Veljković

Stariji savetnik

Vesna Šolti

Vesna Šolti

Stariji savetnik

Aleksandra Tasić

Aleksandra Tasić

Savetnik

Ana Mate

Ana Mate

Mlađi savetnik

Tamara Simić

Tamara Simić

Asistent

O NAMA

Pristop Beograd je deo Pristop Grupe, vodeće regionalne mreže agencija za upravljanje komunikacijama. Osnovan je 2000. godine kao prva agencija za konsalting u oblasti PR-a u Srbiji.

Pristop Beograd je tim profesionalaca. Volimo i verujemo u to što radimo, jer svojom predanošću i znanjem stvaramo dodatu vrednost i obezbeđujemo konkurentsku prednost za naše klijente, njihov brend ili korporaciju. Glavni kriterijumi uspešnosti kojima se rukovodimo su rezultati i efikasnost.

Ukoliko imate potrebu da izgradite ili unapredite način na koji predstavljate brend i kompaniju, ukoliko tražite pouzdanog partnera u upravljanju internim, eksternim, brend i produktnim komunikacijama, kontaktirajte nas, mi imamo rešenja za bolju komunikaciju!

PRISTOP GRUPA

Vodeća konsultantska i komunikaciona mreža agencija u regionu. Broji preko 300 vrhunski obrazovanih stručnjaka iz različitih oblasti poslovanja.

Pristop Grupu čine agencije koje već više od 20 godina uspešno pružaju usluge vodećim domaćim i globalnim kompanijama, državnim, nevladinim i međunarodnim organizacijama. Neke od njih su dobitnice velikog broja domaćih i internacionalnih nagrada i značajnih priznanja – kao što su: SOF agencija godine 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 godine; DCA najefikasnija agencija u digitalnom komuniciranju 2015; EFFIE Slovenija najefikasnija agencija godine 2012, 2014; EFFIE Worldwide 6. najefikasnija nezavisna agencija na svetu 2016...

STRATEŠKA TRŽIŠTA

Slovenija

Pristop, Ljubljana; Direktor: Primož Pusar  primoz.pusar @ pristop. si   www.pristop.si
Renderspace, Ljubljana; Direktor: Karmen Lužnik  karmen.luznik @ renderspace. si    www.renderspace.si
Pristop Media, Ljubljana; Direktor: Barbara Modic  barbara.modic @ pristopmedia. si   www.pristopmedia.si

Srbija

Pristop, Beograd; Direktor: Bojan Jelačin  bojan.jelacin @ pristop. rs    www.pristop.rs
Idea Plus Communications, Beograd; Direktor: Jozo Laurenčić   jozo.laurecic @ ideaplus.rs     www.ideaplus.rs

Bosna i Hercegovina

Pristop BH, Sarajevo, Direktor: Samir Korić  samir.koric @ pristop. ba    + 38733272030

Makedonija

Idea Plus Communications, Skopje, Direktor: Jozo Laurenčić   jozo.laurecic @ ideaplus.rs   www.ideaplus.com.mk

IZABRANI KLIJENTI

 grand kafadon-don-doogorenjeforeign-investors-council   nlb-bankaikeasemplradost-deciuniverzitet-u-ljubljani  ambasada-republike-slovenije-u-srbijitriglav-osiguranjeinternational-school-of-belgradegtc  amcgeneral-electric

 

KONTAKT

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 136 A/I, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 71 51 750
Email: office@pristop.rs